Wat je moet weten over zonnepanelen

De zon is de grootste energiebron op aarde. Het voorziet ons van licht en warmte en is daarom onmisbaar voor het leven op aarde. Lees hier hoe zonne-energie en zonnepanelen werken, welke voordelen ze bieden en hoe ze technisch gezien als energiebron wordt gebruikt.

Wat is zonne-energie?
Zonne-energie, is elektromagnetische straling die wordt geproduceerd door de kernfusie van waterstof tot helium in de zon. Temperaturen van rond de 15 miljoen graden Celsius komen vrij. Op het oppervlak van de zon, zijn ze “slechts” ongeveer 6.000 graden. De energie die bij dit proces vrijkomt, raakt het aardoppervlak in de vorm van licht en warmte. Zo beïnvloedt het niet alleen het weer (wind, neerslag en waterkringloop), maar vormt het ook de basis voor de groei van planten en daarmee de voeding van alle levende wezens.

De voordelen van zonne-energie en zonnepanelen in één oogopslag:

  • Het is onuitputtelijk (in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie) en is daarom een van de hernieuwbare of regeneratieve energieën.
  • Het is schoon en emissievrij (geen CO2, roet of fijnstof).
  • Het is gratis beschikbaar.

Een nadeel van zonne-energie daarentegen is dat ze onderhevig is aan dagelijkse en seizoensgebonden, weers- en regionale schommelingen. Hierdoor is een constante energievoorziening niet mogelijk.

Hoe wordt zonne-energie gebruikt?
De zon is de grootste energiebron voor de aarde en kan zo de wereldwijde vraag naar elektriciteit en warmte dekken. De technische middelen zijn hiervoor echter wel een voorwaarde.

Tot nu toe zijn de volgende technische vormen van energieopwekking gebruikt:

  • Zonnecellen op fotovoltaïsche systemen zetten de energie om in elektrische gelijkstroom. Dit wordt ook wel zonne-energie genoemd.
  • Zonnepanelen op thermische zonne-energiesystemen bundelen de zonne-energie waarmee water via een draagvloeistof kan worden verwarmd en voor huishoudelijke doeleinden kan worden gebruikt.
  • Parabolische troggen of spiegels op thermische zonne-energiecentrales bundelen de zonnestralen en de warmte van de zon en wekken elektriciteit op via een thermische centrale.
  • Zonnepanelen in zonneschoorsteencentrales bundelen de zonne-energie, waarbij waterdamp wordt opgewekt, die via een turbine een elektriciteitsgenerator bedient.

Zonnepanelen: Fotovoltaïsche en thermische zonne-energie gecombineerd op één dak
Om zonne-energie op elk moment van de dag of nacht bruikbaar te maken, worden ook zonnepanelen en zonneopslagtanks in de vorm van batterijen (elektriciteit) of een goed geïsoleerde watertank (warm water) gebruikt. Deze slaan de door zonne-energie opgewekte elektriciteit of warm water gedurende de dag op, zodat deze op een later tijdstip beschikbaar zijn. Gebruikers kunnen met deze technologie veel energie besparen en hun verwarmings- en elektriciteitskosten laag houden. Ben je benieuwd of zonnepanelen wat voor jouw huis zijn? Energie-control heeft verschillende mogelijkheden en denkt graag met jou mee.